AKADEMINĖ LAISVĖ

Apibrėžtis

Mokslo ir studijų veikos teisinio reguliavimo principas, apimantis akademinės bendruomenės narių teisę laisvai reikšti savo mintis, pasirinkti mokslo, meno ir pedagoginės veiklos metodus ir prieigas bei apsaugą nuo varžymų ir sankcijų už savo tyrimų rezultatų ir įsitikinimų skelbimą.

Pavyzdžiai

Universiteto bendruomenė naudojasi akademine laisve ir vadovaujasi Universiteto etikos kodeksu, kurį rengia ir tvirtina Senatas.
Pateiktoje nutarimo ištraukoje autonomija akcentuojama kaip istorinė tradicija, formuojamas įspūdis, kad akademinė laisvė yra išvestinė iš autonomijos, nors, kaip jau minėta anksčiau, iš tikrųjų akademinė laisvė yra suprantama kaip aukštojo mokslo svarbiausias veiksnys nepaisant to, ar institucija turi finansinę ir institucinę autonomiją ar ne.
Universiteto bendruomenės narių saviraiškos teisė apima akademinę laisvę, t. y. galimybę atvirai dėstyti savo požiūrį į studijų ir mokslinių tyrimų organizavimą ir administravimą, necenzūruojamai (laisvai ir atvirai) išreikšti kritines idėjas.
Aukštosios mokyklos veikla grindžiama mokslo (meno) ir studijų vienove, akademine laisve ir autonomija, kurią nustato Aukštojo mokslo įstatymas ir kiti įstatymai bei aukštosios mokyklos statutas.
Šiuo projektu siekiame, kad būtų įgyvendintas akademinės laisvės principas, kad joks ministras ar Aukštojo mokslo taryba negalėtų kištis formuojant aukštosios mokyklos savivaldos organus.

Dažnumas

  • akademinė laisvė 29
  • akademinę laisvę 16
  • akademinės laisvės 10
  • akademine laisve 8
  • akademinė laisvę 1
  • akademinei laisvei 1
Bendrasis dažnumas: 65

Atitikmenys

Anglų k.: academic freedom

Vokiečių k.: Freiheit der Lehre

Prancūzų k.: liberté universitaire, liberté académique

Dalykinė sritis

mokslo ir studijų politika, mokslo ir studijų teisinis reguliavimas

Kolokatai

Kairieji kolokatai Dešinieji kolokatai
NAUDOJASIakademine laisve 
LAIDUOJAMAakademinė laisvė 
 akademinės laisvėsPRINCIPAS
© Vytauto Didžiojo universiteto Kompiuterinės lingvistikos centras, 2013
| Joomla 3 Templates Joomlaskins