VDU, VLKK, VU, LEU, ŠU, KU

Literatūra

Parankiniai leidiniai

 • Bernadišienė P. Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo pagrindai. Antrasis leidimas. Vilnius: Gimtasis žodis, 2003.
 • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika. Ketvirtasis leidimas / Redaktorius V. Ambrazas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005.
 • Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Ketvirtasis leidimas / Vyr. redaktorius S. Keinys. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000 (internetinė versija www.autoinfa.lt/webdic).
 • Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Kompaktinė plokštelė. Šeštasis Dabartinės lietuvių kalbos žodyno leidimas / Vyr. redaktorius S. Keinys. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006.
 • Girdenis A. Teoriniai lietuvių fonologijos pagrindai. Antrasis pataisytas ir papildytas knygos „Teoriniai fonologijos pagrindai“ leidimas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003.
 • Kavaliauskas V. Bendrinės lietuvių kalbos priesaginių veiksmažodžių kirčiavimas. Vilnius: Algarvė, 2000.
 • Kazlauskaitė R. Kirčiavimo užduotys ir pratimai. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2008.
 • Kazlauskienė, Asta. Bendrinės lietuvių kalbos akcentologijos pagrindai : vadovėlis. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2012. 152 p.: Prieiga per internetą.
 • Kuzavinis K., Savukynas B. Lietuvių vardų kilmės žodynas. Ketvirtasis leidimas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005.
 • Laigonaitė A. Lietuvių kalbos akcentologija. Antrasis leidimas. Vilnius: Gimtasis žodis, 2002.
 • Lietuviški tradiciniai vietovardžiai: Gudijos, Karaliaučiaus krašto, Latvijos ir Lenkijos / Sudarė M. Razmukaitė, A. Pangonytė. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002.
 • Lietuvių kalbos gramatika / Vyr. redaktorius K. Ulvydas. Vilnius: Mintis, 1965. T. 1; 1971. T. 2.
 • Malakauskas A. Mažasis lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2004.
 • Mikulėnienė D. Akcentologija. – Lietuvių kalba. D. I, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995.
 • Mikulėnienė D. Lietuvių kalbos kirčiavimas. Mokinio knyga. Vilnius: Baltos lankos, 1996.
 • Mikulėnienė D., Pakerys A., Stundžia B. Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007.
 • Mokomoji kirčiavimo programa: praktinio kirčiavimo treniruoklis. Kompaktinė plokštelė. Parengė A. Kazlauskienė, D. Mikulėnienė, G. Raškinis. Kaunas: Šviesa, 2012
 • Mokomasis lietuvių kalbos rašybos ir kirčiavimo žodynas, sudarė P. Kniūkšta, A. Lyberis. Kaunas: Šviesa, 2008.
 • Pakerys A. Akcentologija I. Kaunas: Šviesa, 1994.
 • Pakerys A. Akcentologija II. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002.
 • Pakerys A. Lietuvių bendrinės kalbos fonetika. Vilnius: Enciklopedija, 2003.
 • Pakerys A. Tarptautinių žodžių kirčiavimas. Kaunas: Šviesa, 1991.
 • Skardžius P. Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimas. Kaunas, 1935 (t. p. Skardžius P. Rinktiniai raštai, t. 5, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1999, 351–445)
 • Skardžius P. Lietuvių kalbos kirčiavimas. Čikaga, 1968 (t. p. Skardžius P. Rinktiniai raštai, t. 5, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1999, 473–574)
 • Stundžia B. Kirčiavimas. – Lietuvių kalbos žinynas. Vilnius: Šviesa, 2008.
 • Stundžia B. Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo sistema. Vilnius: Petro ofsetas, 1995.
 • Stundžia B. Lietuvių kalbos kirčiavimas. Mokytojo knyga. Vilnius: Baltos lankos, 1996.
 • Stundžia B. Bendrinės lietuvių kalbos akcentologija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009.
 • Vaitkevičiūtė V. Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimas. Antrasis leidimas. Kaunas: Šviesa, 2004.
 • Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai. Internetinė prieiga.
 • Vietovardžių kirčiavimo žodynas. Sudarė M. Razmukaitė, V. Vitkauskas. Vilnius: Kultūra, 1994.
 • Vietovardžių žodynas. Rengė A. Pupkis, M. Razmukaitė, R. Miliūnaitė. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002 (internetinė versija) .
 • Vitkauskas V. Lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995.

Literatūra praktinio kirčiavimo ir norminimo klausimais

 • Bunevičiūtė L. Priešdėlinių nepriesagininių veiksmažodžių kirčiavimas. Gimtasis žodis: 1997, nr. 10, 16–19
 • Girdenis A. Kalvarija ir jos kirčiavimas. Gimtoji kalba, 1990, Nr. 3, 10–11
 • Grinaveckienė E. Priešdėlinių veiksmažodžių kirčiavimas. Kalbos kultūra, 1969, sąs. 17, 53–64
 • Grinaveckis V. Vakarų aukštaičių tarmės ir bendrinės kalbos kirčiavimas. Lietuvių kalba mokykloje, 1989, Kn. 2, 5–22
 • Jašinskaitė I. Priešdėlėtųjų veiksmažodžių kirčiavimas. Kalbos kultūra, 1961, sąs. 1, 56–61
 • Kavaliauskas V. Dėl priesagos -ėti veiksmažodžių kirčiavimo. Kalbos kultūra, 1999, sąs. 72, 88–92
 • Kavaliauskas V. Kaip kirčiuoti priesagos -auti veiksmažodžius. Gimtasis žodis, 1999, Nr. 6, 2–11
 • Kavaliauskas V. Priesagos -yti veiksmažodžių kirčiavimas. Lituanistica, 2000, T. 1–2, 41–58
 • Kavaliauskas V. Bendrinės lietuvių kalbos priesagos -oti veiksmažodžių kirčiavimas. Žmogus ir žodis, 2000, T. 2 (1), 27–34
 • Kavaliauskas V. Priesagos -uoti veiksmažodžių kirčiavimas. Gimtasis žodis, 2000, Nr. 7, 2–6; Nr. 8, 7–13
 • Kazlauskienė A. Priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo variantai studentų kalboje. Kalbos kultūra, 2002, sąs. 75, 131–137
 • Kazlauskienė A. Dūrinių kirčiavimo gretybės studentų kalboje. Kalbos kultūra, 2003, sąs. 76, 108–114
 • Kuzavinis K. Tarptautinių žodžių kirčio vietos dėsningumas. Mūsų kalba, 1971, sąs. 5, 11–22
 • Kuzavinis K. Tarptautinių žodžių kirčiavimas. Kalbos kultūra, 1963, sąs. 5, 71–78
 • Kuzavinis K. Kirčiavimo gretybės ir normos stabilumas. Mūsų kalba, 1981, sąs. 5, 6–7
 • Lyberis A. Daiktavardžių su priešdėliu ant- kirčiavimas. Kalbos kultūra, 1972, sąs. 23, 66–68
 • Malakauskas A. Kirčiavimo variantai „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“. Kalbos kultūra, 1996, sąs. 68, 81–87
 • Malakauskas A. Įvardžiuotinių veikiamųjų esamojo laiko dalyvių kirčiavimas. Kalbos kultūra, 2003, sąs. 76, 102–108
 • Mikulėnienė D. Variantai normos ir sistemos požiūriu. Kalbos kultūra, 1995, sąs. 67, 36–39
 • Morkūnas K. Daiktavardžių su priesaga -iena kirčiavimas. Kalbos kultūra, 1964, sąs. 6, 52–54
 • Pakerys A. Bendrinės lietuvių kalbos prieveiksmių su priesaga -(i)ai kirčiavimo normų kaita. Žmogus ir žodis, 2006, T. 1, 49–55
 • Pakerys A. Dvejopas kirčiavimas. Mūsų kalba, 1975, Nr. 6, 22–28
 • Pakerys A. Tarptautinių daiktavardžių kirčiavimas. Gimtoji kalba, 1990, Nr. 4, 16–17; Nr. 10, 6–8; Nr. 11, 17–19
 • Piročkinas A. Kirčiavimo spąstai. Gimtoji kalba, 1992, Nr. 10, 6–9
 • Stundžia B. Iš J[uozo] Balčikonio akcentologijos. Lietuvių kalbotyros klausimai, 1987, T. 26, 19–23
 • Stundžia B. Lietuvių kalbos dviskiemenių daiktavardžių kirčiavimo variantai. Kalbotyra, 1984, T. 35 (1), 86–92
 • Stundžia B., Mikulėnienė D. Dūrinių kirčiavimo dėsningumai. Kalbotyra, 1989, T. 40 (1), 83–90
 • Stundžia B. Kaip kirčiuoti veiksmažodį „apmokestinti“? Gimtoji kalba, 1993, Nr. 4–5, 11–12
 • Vidžiūnas A. Dėl priesagos -ininkas vedinių kirčiavimo. Mūsų kalba, 1985, sąs. 6, 15–20
 • Vidžiūnas A. Priesagos -tuvas žodžių kirčiavimas. Mūsų kalba, 1985, sąs. 6, 13–15
 • Vidžiūnas A. Pr. Skardžiaus kirčiavimo norminimo pagrindai. Kalbotyra, 1990, T. 41(1), 90–102
 • Vidžiūnas A. Jono Jablonskio akcentologija. Vilnius: 1997
 • Vitkauskas V. Dėl tam tikrų priešdėlinių veiksmažodžių kirčiavimo. Gimtoji kalba, 1990, Nr. 7, 16–17
 • Vitkauskas V. Dėl vardų su priesaga -ūnas kirčiavimo. Kalbos kultūra, 1987, sąs. 53, 67
 • Vitkauskas V. Dėl vienos veiksmažodžių grupelės kirčiavimo. Lietuvių kalbotyros klausimai, 1997, T. 37, 263–264
 • Vitkauskas V. Kaip kirčiuoti trispalvė? Gimtoji kalba, 1990, Nr. 8–9, 13–14
 • Zinkevičius Z. Dėl žodžio dieveris kirčiavimo. Mūsų kalba, 1987, Nr. 3, 42–43