VDU, VLKK, VU, LEU, ŠU, KU

Projekto rezultatų sklaida

Jaunimo kirčiavimo polinkiai: Bendrinės kalbos normos ir vartosenos tendencijos. Straipsnių rinkinys / sudarė Asta Kazlauskienė. Kaunas: VDU, 2013, – 180 p.: iliustr., lent., bibliogr.

Projekto tyrimų rezultatai akademinei visuomenei pristatyti konferencijose:

 • Kavaliauskas V. Dėl kai kurių pirminių daiktavardžių kirčiavimo realios vartosenos (kartu su G. Paliukėnaite). Pranešimas Lietuvos edukologijos universiteto, Lietuvių kalbos instituto, Rygos pedagogikos ir švietimo vadybos akademijos organizuotoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Kalba ir jos tyrimo aspektai. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2011. (2011 m. lapkričio 24–25 d.);
 • Kavaliauskas V. Dėl lietuvių kalbos paprastųjų daiktavardžių dumblas, gandras, liauka, rakandas, urvas kirčiavimo realios vartosenos. Pranešimas Daugpilio universiteto organizuotoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Zinātniskie lasījumi. Daugavpils (Latvija): Daugavpils universitāte, 2012.( 2012 m. sausio 26–27 d.);
 • Kavaliauskas V. Dėl priesagos -inti veiksmažodžių, patiriančių kirčio vietos kaitą, kirčiavimo normos ir realiosios vartosenos. Pranešimas Lietuvos edukologijos universiteto organizuotoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje XXI amžiaus kalbos tyrimai: nuo garso iki teksto. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, 2012. (2012 m. rugsėjo 27 d.);
 • Kavaliauskas V. О корректировке новых акцентных норм литовского языка. Pranešimas Belcų A. Russo valstybinio universiteto (Moldova) organizuotoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Filologia secolului al XXI-lea. Belcai: A. Russo valstybinis universitetas (Moldova), 2012. (2012 m. lapkričio 29–30 d.).
 • Kavaliauskas V. On the Principles of Correction of Accentuation Norms of Certain Lithuanian Words and their Transfer to Dictionaries. Pranešimas A. Čikobavos lingvistikos instituto ir Tbilisio valstybinio I. Džavakhišvilio universiteto (Gruzija) organizuotoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Georgian Language and Modern Technologies. Tbilisis, 2013. (2013 m. rugsėjo 4–5 d.).
 • Stundžia B. The Latest Developments in the Accentuation of Spoken Lithuanian. The International Workshop on Balto-slavic Accentology – IWoBA IX. Pula: Juraj Dobrila University (Croatia), 2013. (2013 m. rugsėjo 19-21 d.).

Straipsniai

 • Kazlauskaitė R. Kirčio poslinkio priežastys nevienskiemenio pamatinio kamieno vediniuose su priesaga -iškas, -a. Žmogus ir žodis: Didaktinė lingvistika. ISSN 1392–8600, 2012. T. 14. Nr. 1, p. 60–68 (leidinys įtrauktas į CEEOL, CSA (Sociological Abstracts), EBSCO, MLA (Modern Language Association International Bibliography) tarptautines duomenų bazes).
 • Kavaliauskas V. Kaip kirčiuosime paprastuosius daiktavardžius kardas, šalmas, šarvas? Žmogus ir žodis: didaktinė lingvistika. ISSN 1392-8600, 2012, T. 14, Nr. 1, p. 55–59. (leidinys įtrauktas į CEEOL, CSA (Sociological Abstracts), EBSCO, MLA (Modern Language Association International Bibliography) tarptautines duomenų bazes).
 • Kavaliauskas V. Kaip kirčiuosime daiktavardį liauka? Gimtoji kalba. ISSN 0868-5134, 2012, nr. 2, p. 10–12. (leidinys įtrauktas į CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts tarptautinę duomenų bazę).
 • Kavaliauskas V. Veiksmažodžio rutulioti kirčiavimo kodifikacija ir realioji vartosena. Mokslas ir edukaciniai procesai. ISSN 1822-4644, 2012, Nr. 1 (16), p. 56–59 (leidinys įtrauktas į Index Copernicus, EBSCO Publishing, Contemporary Science Association tarptautines duomenų bazes).
 • Kavaliauskas V. Kaip kirčiuoti: gañdrai ar gandraĩ? Gimtoji kalba. ISSN 0868-5134, 2012, nr. 8, p. 19–20.
 • Kavaliauskas V. Dėl veiksmažodžio garsinti kirčiavimo normos. Kalbos kultūra. ISSN 0130-2795, 2011, Nr. 84, p. 178–183 (leidinys įtrauktas į CEEOL (2002–2005 m.), MLA International Bibliography (OCLC sąrašas nuo 1968 m.) tarptautines duomenų bazes).
 • Kavaliauskas V. Dėl kai kurių daiktavardinių priesagos -ėti veiksmažodžių kirčiavimo normų. Žmogus ir žodis: didaktinė lingvistika. ISSN 1392-8600, 2013, T. 15, Nr. 1, p. 85–89. (leidinys įtrauktas į CEEOL, CSA (Sociological Abstracts), EBSCO, MLA (Modern Language Association International Bibliography) tarptautines duomenų bazes).
 • Kavaliauskas V. Dėl priesagos -inti veiksmažodžių, patiriančių kirčio vietos kaitą, kirčiavimo normos ir realiosios vartosenos. Gimtoji kalba. ISSN 0868-5134, 2013, Nr. 2, p. 10–13.
 • Kavaliauskas V. Dėl lietuvių kalbos paprastųjų daiktavardžių dumblas, gandras, rakandas, urvas kirčiavimo realiosios vartosenos. Valoda dažādu kultūru. XXII Zinātnisko rakstu krājums (Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds „Saule“), ISSN 1691-6042, ISBN 978-9984-14-601-0, 2012, p. 165-172.
 • Kavaliauskas V. On the Principles of Correction of Accentuation Norms of Certain Lithuanian Words and their Transfer to Dictionaries. International Conference Georgian Language and Modern Technologies (Arnold Chikobava Institute of Linguistics, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia), ISBN 978-9941-13-302-2, 2013, p. 64-67.